Печат |  Затвори прозореца

Целодневна Детска Градина No 2 "Стойне Калайджийски"

Телефон
+359 (0)605 2211; +359 (0)605 2211; +359 (0)605 2211
Вид
Държавна
Целодневна Детска Градина No 2 "Стойне Калайджийски" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Адрес: ул. "Двадесет и осми януари" 2
Печат |  Затвори прозореца