Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Целодневна Детска Градина No 2 "Стойне Калайджийски"

Адрес
Телефон
+359 (0)605 2211; +359 (0)605 2211; +359 (0)605 2211
Вид
Държавна
Целодневна Детска Градина No 2 "Стойне Калайджийски" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Адрес: ул. "Двадесет и осми януари" 2
Карта