Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Целодневна Детска Градина "Лято", с. Беломорци

Адрес
ул."Иван Станков" 20, с. БеломорциОмуртаг
Телефон
+359 (0)882 422499
Вид
Държавна
Целодневна Детска Градина "Лято" (Село Беломорци) - целодневна детска градина с общинско финансиране.
Карта