Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Целодневна Детска Градина "Лилия", с. Плъстина

Адрес
ул."Васил Левски" 2, с. ПлъстинаОмуртаг
Вид
Държавна
Целодневна Детска Градина "Лилия" (Село Плъстина) - целодневна детска градина с общинско финансиране.
Карта