Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Целодневна Детска Градина No 3 "Иван Калайджийски"

Адрес
Телефон
+359 (0)605 2559; +359 (0)605 2559; +359 (0)605 2559
Вид
Държавна
Директор
Венета Рашева Петкова
Целодневна Детска Градина No 3 "Иван Калайджийски" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Адрес: ул. "Възраждане" 26
Карта
СНИМКИ (2)