Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Нови Детски градини 

Целодневна Детска Градина "Соня"

ул.Славяни "No 4, Сухиндол

Целодневна Детска Градина "Соня" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

КАТЕГОРИЯ *:Сухиндол
Телефон+359 (0)6136 29-38; +359 (0)882 421356
E-mail

Целодневна Детска Градина No 3 "Радост"

ул."Черни връх" No 62, Свищов

Целодневна Детска Градина No 3 "Радост" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

КАТЕГОРИЯ *:Свищов
Телефон+359 (0)631 6-09-02
E-mail

Целодневна Детска Градина No 1 "Васил Левски"

ул."Г.Владикин" No 3, Свищов

Целодневна Детска Градина No 1 "Васил Левски" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

КАТЕГОРИЯ *:Свищов
Телефон+359 (0)631 602-99
E-mail

Целодневна Детска Градина "Пчелица"

ул. "Бузлуджа" 18, Лясковец

Целодневна Детска Градина "Пчелица" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

КАТЕГОРИЯ *:Лясковец
Телефон+359 (0)619 22066
E-mail

Седмична Детска Градина "Детски Свят"

ул. "Пирин" 6, Горна Оряховица

Седмична Детска Градина "Детски Свят" - седмична детска градина с общинско финансиране.

КАТЕГОРИЯ *:Горна Оряховица
Телефон+359 (0)618 60802
E-mail

Целодневна Детска Градина "Бодра Смяна"

ул. "Бунар Хисар" No 20, Горна Оряховица

Целодневна Детска Градина "Бодра Смяна" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

КАТЕГОРИЯ *:Горна Оряховица
Телефон+359 (0)618 60690; +359 (0)884 477313; +359 (0)884 477311
E-mail

Целодневна детска градина "Ален Мак"

ул. "Ангел Кънчев" No 43, Горна Оряховица

Целодневна детска градина "Ален Мак" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

КАТЕГОРИЯ *:Горна Оряховица
Телефон+359 (0)618 2-34-35
E-mail

Целодневна Детска Градина

с. Балван, Велико Търново

Целодневна Детска Градина - целодневна детска градина с общинско финансиране.

КАТЕГОРИЯ *:Велико Търново
Телефон+359 (0)6113 2642; +359 (0)879 608794
E-mail

Целодневна Детска Градина "Пламъче"

ул. "Оборище" 22, Дебелец

Целодневна Детска Градина "Пламъче" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

КАТЕГОРИЯ *:Дебелец
Телефон+359 (0)6117 2159
E-mail

Целодневна Детска Градина "Радост"

ул."Д. Корсаков" No 5, Русе
cdgradost.hit.bg

Целодневна Детска Градина "Радост" - целодневна детска градина с общинско финансиране. Градината има 4 сгради, разположени в централбната част на Русе.

КАТЕГОРИЯ *:Русе
Телефон+359 (0)82 87-21-71; +359 (0)82 58-04-54; +359 (0)82 83-46-62
E-mail