Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Монтана

Детски градини 
[ + Добавете вашата Детска градина в тази категория от тук ]

Целодневна Детска Градина "Здравец", с. Смоляновци

ул. "Валентина Терешкова" 1, с. СмоляновциМонтана

Целодневна Детска Градина "Здравец" (Село Смоляновци) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)9542 226; +359 (0)877 421542
E-mail

Целодневна Детска Градина N 12 "Здравец"

"Младост" 2, Монтана

Целодневна Детска Градина N 12 "Здравец" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)96 305035

Целодневна Детска Градина N 8 "Пролет"

УЛ. "ОДРИН" 30А, Монтана

Целодневна Детска Градина N 8 "Пролет" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)96 307283

Целодневна Детска Градина No 1 "Щастливо Детство"

ул."3-ти Март" No 138, Монтана

Целодневна Детска Градина No 1 "Щастливо Детство" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)96 306024
E-mail

Целодневна Детска Градина No 10 "Детелина"

ул. "Неофит Бозвели" 69, Монтана

Целодневна Детска Градина No 10 "Детелина" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)96 306082

Целодневна Детска Градина No 11 "Изгрев"

ул."КАЛЕТО" 1, Монтана

Целодневна Детска Градина No 11 "Изгрев" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)96 305956; +359 (0)96 306673;
E-mail

Целодневна Детска Градина No 2 "Незабравка"

ул."Юрий Венелин" No 1, Монтана

Целодневна Детска Градина No 2 "Незабравка" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)96 303298
E-mail

Целодневна Детска Градина No 3 "Буратино"

ул."Чавдар войвода" 1, Монтана

Целодневна Детска Градина No 3 "Буратино" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)96 306546

Целодневна Детска Градина No 4 "Калинка"

ул."Ал.Батенберг" No 49, Монтана

Целодневна Детска Градина No 4 "Калинка" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)96 303296

Целодневна Детска Градина No 5 "Дъга"

ж. к. "Пъстрина", Монтана

Целодневна Детска Градина No 5 "Дъга" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)96 306466