Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Целодневна Детска Градина "Лиляна Димитрова"

Адрес
ул."Пролет", Маджарово
Телефон
+359 (0)3720 241
Вид
Държавна
Целодневна Детска Градина "Лиляна Димитрова" - целодневна детска градина с общинско финансиране.
Карта