Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Целодневна Детска Градина - кв. "Продимчец"

Адрес
ул."Ст. Цанков" 30, Ловеч
Телефон
+359 (0)68 604454
Вид
Държавна
Целодневна Детска Градина - кв. "Продимчец" - целодневна детска градина с общинско финансиране.
Карта