Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Целодневна Детска Градина "Мария Сиркова"

Адрес
кв. "Вароша", ул."В. Левски" 35, Ловеч
Телефон
+359 (0)68 624726
Вид
Държавна
Целодневна Детска Градина "Мария Сиркова" - целодневна детска градина с общинско финансиране.
Карта