Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Обединено Детско Заведение "Слънце"

Адрес
ж.к. "Червен бряг", Ловеч
Телефон
+359 (0)68 637326
Вид
Държавна
Ясла
  • Налична група/и за ясла
Обединено Детско Заведение "Слънце" - целодневна детска градина с общинско финансиране.
Карта