Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

ОДЗ "Здравец"

Адрес
ул. "Здравец" № 2, Костенец
Телефон
0879 / 34 44 66, 07142 / 21-14
Уеб сайт
Вид
Държавна
Директор
Пашунова
Ясла
  • Налична група/и за ясла
Целодневна детска градина ,с яслена група

Детското заведение отваря врати на 28 май 1978г. По-късно се присъеднинява филиал Момин проход. Днес в ОДЗ „Здравец” работят три градински и една яслена група и две градински групи във филиал Момин проход. За тях се грижат 23 човека - квалифициран персонал с опит и обичащ децата.

Детското заведение разполага с:
- уютни детски занимални и спални помещения
- физкултурен салон и музикална зала
- телевизионна, DVD и озвучителна техника
- функционален двор с обособени детски площадки
- площадка със светофарна уредба за обучение по БДП
- самостоятелен кухненски и перилен блок с необходимото технологично оборудване
- санирано, с подменена PVC дограма
Карта