Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Грамада

Детски градини 
[ + Добавете вашата Детска градина в тази категория от тук ]

Обединено Детско Заведение "Т. Титоренков"

пл. Мико Нинов 7, Грамада

Обединено Детско Заведение "Т. Титоренков" Обединено Детско Заведение "Т. Титоренков" - целодневна детска градина с общинско финансиране. В градината се обучват около 70 деца. Има 1 яслена група, Първа, Втора и предучилищна групи.

Телефон+359 (0)9337 21-46
E-mail