Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)
Детски градини

Камелини Монтесори Детски Център

Младост 1, бл.24 офис 2, София
www.kamelini.com

Камелини Монтесори Детски Център Има нещо много мъдро в подбора на думите, това че Монтесори класна стая не е помещение където управлява възрасния, а е внимателно подготвена среда, създадена да подпомогне развитието на независимостта и усещането за лична сила у детето. Системата на Мон ...

КАТЕГОРИЯ *:София
Телефон0887 324 494: 0886 171 394
E-mail

Космонавт - обединено детско заведение

ул. "Гонда вода" 1, пловдив

Космонавт - обединено детско заведение ОДЗ "Космонавт" е целодневна детска градина с общинско финансиране. Разполага с помещения, отговарящи на всички санитарно-хигиенни изисквания за правилно отглеждане и възпитание на децата, провеждане на качествен педагогически процес.

КАТЕГОРИЯ *:Пловдив
Телефон+359 (0)32 954013
E-mail

КРДСОП "Едуард Сеген"

Ул. “Яков Крайков”, бл. 27, вх. В, София
esagen.hit.bg

КРДСОП "Едуард Сеген" Детски център "Кабинет за работа с деца със специални образователни потребности - Едуард Сеген" е създаден с цел подпомагане на учебния и възпитателен процес при деца със Синдром на Даун, Аутизъм, хиперактивност и дефицит на вниманието, ЗПР и други различ ...

КАТЕГОРИЯ *:София
Телефон0888 538 228; 954 30 60 (вечер)
E-mail

Криси - Частна детска ясла

Жк "Люлин" 9, ул. "400" № 22, София
www.detska-gradina.com

Криси - Частна детска ясла Яслата е създадена по съвременен проект, съобразена с нормативните изискванияна на СРИОКОЗ за организиране и провеждане на възпитателно-образователния процес.Материална база. Помещаваме се в самостоятелна нова сграда с обезопасен двор, изрисуван с любими ...

КАТЕГОРИЯ *:София
Телефон0889 055 422
E-mail

Къщата на Алиса и нейните приятели - ЧПДГ

проф. Асен Златаров N1, София
alisahouse.org

Къщата на Алиса и нейните приятели - ЧПДГ За деца от 4.5 до 6 години. Специфичното за детската градина се проявява в: Съзнателно включване на ФИЛОСОФИЯ С ДЕЦА в учебната програма и прилагане на философията като ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕТОД за развиване на въображението и насочване стремежа на децата къ ...

КАТЕГОРИЯ *:София
Телефон02 / 943 3 943; 02 416 65 94;0899 064 119
E-mail