Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)
Детски градини

Жирафче

ул. Бабуна планина 2А, София
www.giraffche.com

Жирафче Частна детска градина "Жирафче" е отворена целогодишно, от 8.30 до 18.30 часа, в малки групи според възрастта на децата /2.5 - 7г./, с мобилен режим - полудневно и целодневно, с пълноценно хранене - 4 пъти на ден. В градината е осигурено медицинско обслуж ...

КАТЕГОРИЯ *:Район "Лозенец"
Телефон(02) 862 39 61, 0898 569 867
E-mail