Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Брусарци

Детски градини 
[ + Добавете вашата Детска градина в тази категория от тук ]

Обединено Детско Заведение "Синчец"

ул."Стадиона" No 4, Брусарци

Обединено Детско Заведение "Синчец" Обединено Детско Заведение "Синчец" - целодневна детска градина с общинско финансиране. Проекти и програмите,изпълнявани в ОДЗ „Синчец” (за период 2009 - 2013 г) 1. Национална програма „С грижа за всеки ученик” - модул „Осигуряване на допълнително об ...

Телефон+359 (0)886 655042; +359 (0)9783 20-12; +359 (0)887 513853; +359 (0)9783 23-84