Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Борово

Детски градини 
[ + Добавете вашата Детска градина в тази категория от тук ]

Обединено Детско Заведение "Славейче"

ул. "Св.Св. Кирил и Методий" No 2, Борово

Обединено Детско Заведение "Славейче" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)8140 27-30
E-mail