Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Бойница

Детски градини 
[ + Добавете вашата Детска градина в тази категория от тук ]

ЦДГ "Йонка Маркова"

ул. "Г. Димитров" 17, с. БойницаВидин

Цдг "Йонка Маркова" (Село Бойница) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)9333 264

Целодневна Детска Градина "Филип Гюров", с. Раброво

ул."Дванадесета" No 2, с. РабровоВидин

Целодневна Детска Градина "Филип Гюров" (Село Раброво) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)9330 228