Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Благоевград

Детски градини 
[ + Добавете вашата Детска градина в тази категория от тук ]

ДНЕВНА ДЕТСКА ЯСЛА № 10 “МАКОВЕ”

ул. “К.и Я. Хайдукови “ № 35, Благоевград

ДНЕВНА ДЕТСКА ЯСЛА № 10 “МАКОВЕ” Тук се отглеждат и възпитават 88 деца в 4 групи. Персоналът обслужващ детската ясла е добре обучен и дисциплиниран, готов да реагира при спешни ситуации. В яслата има педагог, който следи нервно-психическото състояние на децата и дава указания на медицин ...

Телефон88 51 27

Дневна детска ясла № 12 “Кокиче”

кв. “Еленово”, бл. № № 7, Благоевград

Дневна детска ясла № 12 “Кокиче” Детска ясла № 12 “Кокиче” е настанена в жил. блокове в кв. “Еленово” бл. №№ 7 и 164 и “Ален Мак” - № 4 А в седем апартамента – 1 апартамент за кухня и 6 апартамента за групите с 120 места. През 2008 г. е направена външна топлоизолация и смяна на дограма ...

Телефон84 11 26

ДНЕВНА ДЕТСКА ЯСЛА № 2 “РАДОСТ”

ул. “Н.Вапцаров” № 45, Благоевград

ДНЕВНА ДЕТСКА ЯСЛА № 2 “РАДОСТ” Детска ясла № 2 “Радост” е с капацитет 88 легла в четири групи. Представлява самостоятелна сграда на два етажа и двор с изградени детски площадки. През 2007 година е направен основен ремонт на сградата- външна топлоизолация и смяна на дограмата. Извърш ...

Телефон88 51 25

ДНЕВНА ДЕТСКА ЯСЛА № 3 “СЛАВЕЙ”

ул. “Тодор Александров № 3, 88 51 22

ДНЕВНА ДЕТСКА ЯСЛА № 3 “СЛАВЕЙ” Детска ясла № 3 “Славей” e за 88 деца - четири групи ясли. Представлява типова сграда на два етажа и двор с изградени детски площадки. Направен е основен ремонт на сградата- смяна на дограма и топлоизолация. Има самостоятелно парно отопление. Всяка група ...

ДНЕВНА ДЕТСКА ЯСЛА № 5 "КОНЧЕ ВИХРОГОНЧЕ"

ул. “Скаптопара” № 4, Благоевград

ДНЕВНА ДЕТСКА ЯСЛА № 5 "КОНЧЕ ВИХРОГОНЧЕ" Детска ясла № 5 се намира на ул. “Скаптопара” № 4. Представлява типова сграда на два етажа и двор с изградени детски площадки. Кухнята и пералното помещение се намират в отделни спомагателни сгради. Направен е основен ремонт на централната сграда- външна ...

Телефон88 51 21

ДНЕВНА ДЕТСКА ЯСЛА № 9 “ЛЕБЕДЧЕ”

ул. ”Скаптопара” № 26, Благоевград

ДНЕВНА ДЕТСКА ЯСЛА № 9 “ЛЕБЕДЧЕ” Представлява типова сграда за 88 деца в четири групи и двор с изградени детски площадки. Има самостоятелно парно отопление. Всяка група разполага със самостоятелна спалня и занималня.През 2009 година детската ясла е изцяло обновена- сменена е дограмата, н ...

Телефон88 51 20

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №1 „СИНЧЕЦ”

ул. “Евтим Драганов” 17 А, Благоевград

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №1 „СИНЧЕЦ” Детското заведение е разположено в шест блока на два етажа с топла връзка помежду им. Помещенията са просторни, хигиенични със спални-занимални, столови, санитарни възли, физкултурен салон, кабинети по музика и английски език отговарящи на държавните стан ...

Телефон073/ 88-53-61; 073/ 88-53-60

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №2 “ДЕТСКИ СВЯТ”

УЛ. “МАРИЦА” № 6, Благоевград

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №2 “ДЕТСКИ СВЯТ” ОДЗ №2 - Благоевград е подготвителна институция с яслена група в системата на народната просвета с капацитет 204 места, в която се отглеждат, възпитават и обучават деца на възраст от 10 месеца до постъпването им в първи клас при целодневна организация на ...

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №3

ул.”Освобождение”, Благоевград

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №3 Капацитета на ОДЗ № 3 е 150 места. Посещава се от деца на възраст от една до седем години, разпределени съответно в една яслена група и шест градински групи.Материалната база в Обединено детско заведение №3 е богата и непрестанно се развива. Всяка група р ...

Телефон0878-418-315 ; 073/840551

ЦДГ N3 "Детелини" Благоевград

ул. "Хайдукови" N64, Благоевград
detelini.dir.bg

ЦДГ N3 "Детелини" Благоевград Детската градина и филиалните групи разполагат със самостоятелни спални помещения, занимални и допълнителни по-малки помещения за игра; специализирани кабинети: медицински, музикален, методически и две зали (в централната градина) за провеждане на заниман ...

Телефон073/885296; 073/885297
E-mail