Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Целодневна Детска Градина "Радост", с. Нова махала

Телефон
+359 (0)3555 331
Вид
Държавна
Целодневна Детска Градина "Радост" (Село Нова махала) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Детската градина открива врати през 1984 година с реално функциониращи три групи, а през 1986 година е открита още една група, помещаваща се в съседна сграда.

През 1993 година се налага закриване на една група, а през 1997 година е съкратена и още една група.

До 2005 година детската градина работи с две групи, но поради увеличаване на раждаемостта и интереса на родителите децата да посещават детскa градина е разкрита още една група.

В момента работят три групи, разпределени на възрастов принцип. Децата се обучават по програмата на Е.Русинова и колектив.
Карта
СНИМКИ (1)