Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Обединено Детско Заведение "Катя Ванчева" (Град Батак)

Адрес
ул."Братя Ванчеви" No 2, Батак
Телефон
+359 (0)3553 2035
Вид
Държавна
Ясла
  • Налична група/и за ясла
Обединено Детско Заведение "Катя Ванчева" (Град Батак) - целодневна детска градина с общинско финансиране.
Карта