Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Банкя

Детски градини 
[ + Добавете вашата Детска градина в тази категория от тук ]

25 ОДЗ "Изворче"

ул. "П. Д. Петков" №15, Банкя

Двата двора са с богата растителност. Усилията на целия колектив са насочени към осигуряване на необходимите условия за функциониране на ОДЗ 25 като среда за цялостно развитие на детето чрез адаптиране, индивидуализиране и интегриране на неговите активнос ...

Телефон02/9977047

25 ОДЗ "Изворче" (филиал)

ул. "ул. Восток" № 2-4, Банкя

Филиал на 25 Обединено Детско Заведение "Изворче" в гр. Банкя Двата двора са с богата растителност. Усилията на целия колектив са насочени към осигуряване на необходимите условия за функциониране на ОДЗ 25 като среда за цялостно развитие на детето чрез ...

Телефон02/9977047