Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Целодневна Детска Градина "Здравец"

Адрес
кв. "Видима" ,ул."Ботев връх" No 43, Априлци
Телефон
+359 (0)6958 8218
Вид
Държавна
Целодневна Детска Градина "Здравец" - целодневна детска градина с общинско финансиране.
Карта