Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Логопедична Детска Градина No 20 "Бриз"

Адрес
м-ст "Салтанат" 83, Варна
Телефон
+359 (0)52 711324; +359 (0)52 711326; +359 (0)52 711332
Вид
Държавна
Директор
Татина Младенова
Логопедичната детска градина No20 "Бриз" работи с деца от 3 до 7 г., които имат различни говорни дефекти. В 7 групи са разпределени 104 момиченца и момченца, които са диагностицирани рано. С тях се занимават 14 учители, 6 логопеди и 1 психолог, които постигат успех в корекцията и рехабилитацията на речта на над 94% от възпитаниците на детското заведение.
В градината има и една оздравителна група деца с хронични белодробни заболявания.
За успеха на педагозите и напредъка на децата със специални образователни потребности помага и използването на новообзаведената стая "Монтесори", в която се прилага специфичният метод за обучение.
Карта