Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

ДГ №28 "Пролет"

Адрес
жк."Трошево", ул."Милосърдие" 10, Варна
Телефон
052 500641/2
Вид
Държавна
Детска градина №28 "Пролет" е построена през 1975 г, специално за целта - отглеждане, възпитание и обучение на деца от две до седем годишна възраст.
Предлага богата и разнообразна, стимулираща детето среда.
За децата работи екип от квалифицирани специалисти с доказани възможности и опит в областта на предучилищното възпитание и образование.
Детската градина подпомага социализирането на детето, развитието на детската самостоятелност. Осигурява систематизирано обучение и допълнителни занимания на децата.
Децата на Детска градина №28 "Пролет" получават знания от основните области на познанието:
• за природния и социален свят
• за математиката и изкуството
• за историята
• как да станат добри граждани на света
Нашите цели са:
• да осигурим оптимална среда за детското развитие и здраве
• да възпитаваме и обучаваме децата, провокирайки детското мислене, въображение и постигане на самостоятелност, в подкрепа на индивидуалния потенциал и в полза на личностното формиране на всяко дете
• отчитане правата на детето и включване на семейството като активен партньор
Детската градина има осем групи, разполага с много добра материална база, просторни помещения, обширен двор, който дава възможност за игра на всички деца.
Карта
СНИМКИ (1)