Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

1 ЦДГ Звънче

Адрес
ул. Д. Благоев 12, Шумен
Телефон
054/877494, 054/872464
Вид
Държавна
Директор
Соня Василева Зайкина
1-ва ЦДГ Звънче, Шумен
Филиал - ул. Цар Освободител 135
Карта
СНИМКИ (1)