Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Захарно петле - целодневна детска градина

Адрес
ул. "Петър Шилев" 1, пловдив
Телефон
032/ 953 256
Вид
Държавна
Директор
Цветанка Т. Лазарова
Разполага с помещения, отговарящи на всички санитарно-хигиенни изисквания за правилно отглеждане и възпитание на децата, провеждане на качествен педагогически процес.бучението по всички направления е съобразно държавните образователни изисквания на МОН.

Целодневна детска градина „Захарно петле” се намира се в гр. Пловдив - ул. „Петър Шилев” № 1, район „Северен”. Тя е през 1978 г. върху 873 кв. м. През 2008г. е подменена изцяло дограмата на детската градина. Отоплява се с ТЕЦ.
През лятото на 2012г. детската градина е санирана, обновена, готова да реализира мотото: „Да направим детската градина втори дом за детето”.

Двуетажната сграда е с шест просторни и добре обзаведени занимални.Спалните помещения към тях са отлично поддържани в контекста на изискванията на РЗИ. Има два вътрешни двора, които се използват за гимнастика, спортни занимания, игри и тържества на децата. Цялото дворно пространство е 6 268 кв. м., върху което са разположени шест обособени детски площадки - за всяка група от детското заведение. Така обособените възрастови детски общества играят свободно, бързо се социализират и с желание посещават детската градина.В тези игри радост е за тях и откритият воден басейн за закалителни процедури.

Капацитетът е 6 групи със 132 деца.В тях работят добре подготвени педагози.Те непрекъснато повишават своята квалификация и професионализъм, участвайки във форми на усъвършенстване, организирани от РИО на МОМН, Пловдивски университет, вътрешно методическа квалификация на ниво детска градина и др.Методическата работа се реализира по одобрена от МОМН Програма за обучение и възпитание на деца от 3 до 7 г.

Детската градина участва във всички мероприятия за деца от предучилищната възраст, организирани на градско и районно ниво.Именно в тях се откриват малките „таланти”.Свидетелство за това са многото грамоти и награди, получени от децата и педагозите в детското заведение.
Базирайки се на дългогодишния опит в развитието си, надграждайки в годините и прилаг
Карта
СНИМКИ (2)