Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Вълшебник - частна детска ясла

Адрес
ул."Александър Екзарх" 1А, Пловдив
Телефон
0885/953-189; 0896/765-468
Уеб сайт
Вид
Частна
Ясла
  • Налична група/и за ясла
Ранната детска възраст е важна по отношение на ходене, говор и емоционалност. Тези процеси се развиват най-бързо при попадане на детето в подходяща групова среда. Това от своя страна е свързано с интензивен процес на адаптация, породен от факта, че децата чисто физически намаляват връзката с родителите, влизат в нова устойчива среда на деца и възрастни, където трябва да изграждат различни поведения и връзки. В зависимост от индивидуалнноста на детето този процес отнема от няколко дни до няколко месеца. Всичко това обуславя повишаване на чувствителността и ранимостта на децата, както и риска от възникване на болестни отклонения. Именно тази финна и сложна детска психика определя насоките в нашата работа:
- намаляване на заболеваемостта чрез ежедневен, строг, здравен филтър при приема;
- попадне в щадяща и емоционално стабилна среда, свързана с много нежност и разбиране, положителни преживявания и усещания.
- подобряване на правилното физическо развитие чрез подходящ хранителен и двигателен режим.
Желанието ни е при напускане на нашето заведение децата да са емоционално развити и психически подготвени за бъдещите изисквания към тях.
Карта
СНИМКИ (6)