Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Пролет - целодневна детска градина

Адрес
ул. "Ген. Кутузов" 4, пловдив
Телефон
032/ 951 635
Вид
Държавна
Директор
Надежда Н. Лазарова
Целодневна детска градина "Пролет" - гр. Пловдив, ул. "Ген. Кутузов" 4
Карта