Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Марица - целодневна детска градина

Адрес
ул. "Полк. Бонев" 27, Пловдив
Телефон
032 951 888
Уеб сайт
Вид
Държавна
Директор
Надежда К. Дервенска
В обучението е включено изучаване на английски език по специална програма „Little star” на три нива.Застъпеният в учебниците материал съчетава езиковото обучение и езикова култура,представени във формата на стихчета,песни,словесни игри, диалози и картинки за оцветяване,тематично композирани в 80 учебни единици.
Децата получават безплатно учебниците за упражнения в къщи.
Учебно-възпитателните цели при заниманията с деца по народни и модерни танци е да се развият начални метроритмични познания,стойка на тялото,запознаване с българските народни танци и удоволствието да ги изпълняват.
В заниманията по футбол съчетават физическото укрепване и духовното възпитание,морал и етика. Изучавайки спортни техники децата стават дисициплинирани и отговорни и физически съзравят
Карта
СНИМКИ (6)