Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Космонавт - обединено детско заведение

Адрес
ул. "Гонда вода" 1, пловдив
Телефон
+359 (0)32 954013
Вид
Държавна
Ясла
  • Налична група/и за ясла
ОДЗ "Космонавт" е целодневна детска градина с общинско финансиране. Разполага с помещения, отговарящи на всички санитарно-хигиенни изисквания за правилно отглеждане и възпитание на децата, провеждане на качествен педагогически процес.
Карта
СНИМКИ (1)