Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Джой - Полудневна английска езикова детска градина

Адрес
бул. "Цар Борис III - Обединител" №, пловдив
Телефон
032 95 15 15; 0878 92 68 94
Уеб сайт
Вид
Частна
”Джой” означава радост! Децата посещават нашата детска градина с желание. Ние ги обучаваме и възпитаваме като личности-творци, но това, което е най-важно за нас е тяхната усмивка!
Детската градина се помещава в апартамент с централно отопление, който се състои от две занимални, музикален кабинет и офис с медицински бокс. За децата е осигурено пространство, съобразено с изисквaнията на ХЕИ.
Приятна, уютна и привлекателна материална база, в която децата се чувстват спокойни и сигурни.
Учебните занятия се провеждат на две групи /сутрешна и следобедна/ от по 8 до 12 деца.
Курсът на обучение е едногодишен, двугодишен или тригодишен.
Учебната година продължава от 15.09 до 31.05
Учебновъзпитателният процес включва:
Всекидневно обучение по английски език по специално създадена тематична програма:
- Занимателно представяне на темите, обогатени с диалози, песни и стихотворения;
- Игрова форма на обучение;
- Трайно усвояване на разговорния езиk;
Общообразователна подготовка, включваща ежедневни занимания по:
- Околна действителност;
- Роден език;
- Математика;
- Музика;
Изобразителни и конструктивни дейности
Интензивна подготовка за училище, съобразена с изискванията на МОН.
Издаване на диплома.
Всекидневно обучение по английски език по специално създадена тематична програма:
- Занимателно представяне на темите, обогатени с диалози, песни и стихотворения;
- Игрова форма на обучение;
- Трайно усвояване на разговорния езиk;
Общообразователна подготовка, включваща ежедневни занимания по:
- Околна действителност;
- Роден език;
- Математика;
- Музика;
Изобразителни и конструктивни дейности
Интензивна подготовка за училище, съобразена с изискванията на МОН.
Издаване на диплома.
Всекидневно обучение по английски език по специално създадена тематична програма:
- Занимателно представяне на темите, обогатени с диалози, песни и стихотворения;
- Игр
Карта
СНИМКИ (8)