Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Дъга - целодневна детска градина

Адрес
ул. "Филипово" №34, Пловдив
Телефон
032/953831
Уеб сайт
Вид
Частна
Обстановката в детската градина се организира така, че да създава свободни и достъпни зони за дейност, за самостоятелност в избора на информация, играчки и материали, игри и занимания.ЦДГ "Дъга" се намира в Район "Северен". Условията в градината отговарят на всички необходими изисквания за отглеждане и възпитание на децата. Детската градина се ъстои от два корпуса, два вътрешни двора, физкултурен салон, методичен и медицински кабинет. Дворът на детското заведение е озеленен с различни дървета, храсти и цветя и представлява естествен филтър за здравето на децата. Оборудван е и има обособени площадки за всички групи.
Карта
СНИМКИ (10)