Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Бреза - целодневна детска градина

Адрес
ул."Стефан и Обрейко Обрейкови" 21, пловдив
Телефон
032/ 956 168
Вид
Държавна
Директор
Нели Атанасова Димитрова
Детска градина Бреза е целодневна детска градина с общинско финансиране. Разполага с помещения, отговарящи на всички санитарно-хигиенни изисквания за правилно отглеждане и възпитание на децата, провеждане на качествен педагогически процес. Обучението по всички направления е съобразно държавните образователни изисквания на МОН. Децата изучават български език и литература, математика, изобразително изкуство, музика и физкултура.
Детската градина предлга допълнителни дейности по желание на родителите
Карта