Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Целодневна Детска Градина "Велимира"

Адрес
ж.р. "Тракия" бл.11 вх. "В" и "Г", Пловдив
Телефон
+359 (0)32 682362; +359 (0)32 682310
Уеб сайт
Вид
Държавна
ЦДГ "ВЕЛИМИРА" е от блоков тип с капацитет от 90 деца, разпределени в 6 групи Притежава:
- голям озеленен двор с детски съоражения за игра
- 2 физкултурни салона
- компютърна зала
- медицинско наблюдение
- играчки
- учебни помагала и пособия
- разнообразини материали по изобразителна техника
- детски музикални инструменти
- костюми
Всички групи разполагат с:
- телевизори
- ДВД-та
- Сиди плеари
- кабелна телевизия
- интернет
- озвучителна уредба
- синтезатор
Карта
СНИМКИ (8)