Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Детелина - целодневна детска градина

Адрес
ул. "Братя Свещарови" 3, Пловдив
Телефон
032/ 628 960
Вид
Държавна
Ние се стремим да изграждаме у децата разбиране за основните християнски добродетели –любов и уважение към другите,
взаимопомощ и стремеж към усъвършенстване.
Децата да развиват любов и уважение към себе си и към другите.Да се научат на самодисциплина и отговорност, които ще им позволят да станат пълноценни членове на обществото.
Насърчавам естественото им желание за самостоятелност и
доброто им самочувствие.Развиваме индивидуалния потенциал на всяко дете.
Карта
СНИМКИ (9)