Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Обединено Детско Заведение No 1 "Мир"

Адрес
ул."Св.св. Кирил и Методий" 47, Мездра
Телефон
0910/9-25-10
Вид
Държавна
С КАКВО РАЗПОЛАГАМЕ
ОДЗ №1 " Мир" се посещава от 143 деца , разпределени в 5 градински и 1 яслена група
ЦДГ Г. Кремена посещават 16 деца в смесена група
ЦДГ Д. Кремена посещават 19 деца в смесена група
ЦДГ Типченица посещават 15 деца в смесена груп
Вечно търсещ и експериментиращ с безрезервната подкрепа на ръководството на Община-Мездра,колектива на ОДЗ №1 " Мир" прие предизвикателството от няколко години да се превозват ежедневно и целогодишно деца от три населени места в рамките на общината ,в които от години няма детска градина.
Гордост за колектива на ОДЗ №1
" Мир" е успешната интеграция на деца с увреждания и деца със СОП.
В детската градина като допълнителна дейност има и английски език.Децата от групата по хореография с удоволствие заучават стъпките на българската ръченица и правото хоро.Още от малки те демонстрират желание за активно включване в празнуването на българските народни обичаи и традиции.Традиция е участието на малките грации на детската градина в общинските състезания по художествена гимнастика.
От 1989г. до днес традиция стана ръководството на детската градина за организира оздравителни летни лагери на море,планина, минерални бани,където децата наред с безгрижните и радостни мигове получават необходимата медицинска консултация и профилактика.
Карта
СНИМКИ (6)