Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

ЦДГ "ДЕТЕЛИНА"

Адрес
Ул "Рилска малина" 2, Самоков
Телефон
0722/66178 GSM: 0884650578; 0878973575
Вид
Държавна
ЦДГ "Детелина" - гр.Самоков е открита на 15.09.1984г. В нея се възпитават и отглеждат деца от 2,5 до 7 години и се разпределени по възрастов признак в 6 групи. Учебно-възпитателният процес и цялата организационна работа се осъществява от един директор 12 детски учителки и учител по музика. В помощ на педагозите са 12 добре обучени помощник-възпитатели и друг помощно-обслужващ персонал.
Освен задължителното по ДОИ обучение, в детската градина има следните извънкласни дейности:
- Чуждо езиково обучение - английски език и от новата учебна година немски език
- Мажоретен състав
- Модерен състав
- Модерни танци
- Народни танци
- Тае-куондо
- Логопед
- Ски-обучение
- И през новата учебна година - компютърна грамотност
По желание на родителите имаме готовност да преподаваме вероучение. Обособени са кътове по БДП, има кабинети по музика, игротеки, а в свободните пространства са оформени кътове по избразително изкуство и конструктивна дейност, природни кътове.
Карта
СНИМКИ (8)