Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Район "Младост"

Детски градини 
[ + Добавете вашата Детска градина в тази категория от тук ]

11 ОДЗ "Мики Маус"

ж.к. Младост-1, до бл. 18, София
odz-11.hit.bg

Намира се във вътрешността на квартал Младост 1, далеч от шума и замърсения булевард. В сградата се помещават 7 групи детска градина и една яслена група.Предвид детските интереси и заложби, се организират допълнителни педагогически услуги. Видът и броят и ...

Телефон02/874-20-41, 02/874-90-89
E-mail

14 ОДЗ "Карлсон"

до бл. 205, София

ОДЗ N14 "Карлсон"(бившата 18 ЦДГ) фунцкионира с 2 яслени и 4 градински групи, в които се приемат деца от 1 до 7 години. Градината е ремонтирана, разполага с добра материална база, озеленен и обезопасен двор, подходящ за игри и спорт.

Телефон02/885-20-15, 02/885-02-39
E-mail

17 ОДЗ Мечо Пух

ж.к. Младост 1, до бл. 31, София

17 ОДЗ Мечо Пух Обединено детско заведение № 17 „Мечо Пух” е общинско детско заведение за отглеждане и възпитание на деца от яслена възраст до постъпване в първи клас. Водещата идея на екипа е съхранение на индивидуалността на всяко дете и разгръщане в оптимална степен ...

Телефон02/875-21-71; 02/875-40-32
E-mail

17 ЦДГ "Надежда"

ж.к. Младост 1, до бл.28А, София

17 ЦДГ "Надежда" Целодневна детска градина №17 "Надежда" функционира с 4 възрастови групи (I, II, III, и подготвителна група). В детската градина са сформирани 2 групи за деца със специални образователни потребности на възраст от 3 до 7 години. С тези деца работят педаго ...

Телефон02/874-91-21; 02/874-00-41
E-mail

19 ОДЗ "Деница"

Ул. Свето Преображение № 2, София
denica19.com

19 ОДЗ "Деница" ОДЗ-19 работи ато целодневно обединено детско заведение с 2 яслени и 4 градински групи. Възпитателно-образователната работа се осъществява съобразно програмата „Активността на детето в детската градина”. Във всички групи се ползват утвърдените от МОМН уче ...

Телефон02/9676274; 9676058
E-mail

23 ЦДГ

кв. Горубляне, ул. "Минзухар" №5, София

Целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон02/973-64-15, 02/973-62-36
E-mail

26 ОДЗ "Калина"

ул. "Йерусалим", зад блок 40, София

26 ОДЗ "Калина" е открита през ноември 2008 год. Намира се на тихо и спокойно място в квартал Младост-1.Градината приема деца на възраст от 2 до 6 години и ги разпределя в 6 групи. Освен стандартните учебно-възпитателни дейности, градината предлага и доп ...

Телефон0888/501405, 0886/709252
E-mail

28 ОДЗ "Ян Бибиян"

ж.к. Младост 2, до бл. 224, София

В детската градина функционират 2 яслени и 4 градински групи. В яслените групи се приемат деца от 1 до 3 години, а в градинските - деца от 3 до 7-годишна възраст. В детската градина се работи се по утвърдени от МОН програми, като се използват учебни помаг ...

Телефон02/874-90-54, 02/874-02-96
E-mail

59 ОДЗ "Елхица"

Младост 3, до бл. 329, София
odz59.com

59 ОДЗ "Елхица" В ОДЗ №59 "Елхица" се възпитават, отглеждат и обучават с много любов и всеотдайност 250 деца, разпределени по възрастов принцип в една яслена група, 2 първи групи, 2 втори групи, 2 трети групи, 2 подготвителни и 1 група за деца със специални образователни ...

Телефон02/8759029; 02/8759155
E-mail

64 ЦДГ "Вяра, Надежда, Любов"

ж.к. Младост-4, до бл. 436, София
cdg64.net

64 ЦДГ "Вяра, Надежда, Любов" Детската градина се намира в район “Младост”-гр. София. Всяка градинска група има самостоятелни помещения за възпитание, обучение, игра, сън и др. Самостоятелен кухненски блок. Разполага с уникален физкултурен комплекс, оборудван с всички съоръжения, уред ...

Телефон02/874-00-56
E-mail