Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Град:Шумен

Детски градини 

12-та ЦДГ Трайко Симеонов

ул. Хр. Генчев 6, Шумен

12-та ЦДГ Трайко Симеонов, гр. Шумен.

КАТЕГОРИЯ *:Шумен
Телефон054/887047, 054/865250, 054/863543

1 ЦДГ Звънче

ул. Д. Благоев 12, Шумен

1 ЦДГ Звънче 1-ва ЦДГ Звънче, Шумен Филиал - ул. Цар Освободител 135

КАТЕГОРИЯ *:Шумен
Телефон054/877494, 054/872464